Dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động

§        Kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ các loại như: sàn gỗ, cửa gỗ, kệ bếp, bàn, ghế các loại…

§        Thiết kế, thi công, lắp đặt sàn gỗ, cửa gỗ, kệ bếp, bàn, ghế các loại, …

§        Dịch vụ quản lý bất động sản.